Откриване на ловен сезон 2015-2016

86_nНа 8 август 2015 г. бе открит ловния сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.
Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите призовават към спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и към следване на ловната етика и морал. С цел да бъдат предотвратени инциденти и нарушения, ще бъде упражняван засилен контрол по изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на ловния сезон.
Ръководителят на лова ще проверява за наличието на ловен билет, членска карта и документ за носене на ловно оръжие и ще попълва разрешително за лов преди стартирането на ловния излет. Ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч, ще бъдат санкционирани. Задължително е провеждането на инструктаж на участниците в лова. Употребата на алкохол преди и по време на лов е абсолютно забранена.
Всички ловци се призовават да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова, предвид пожароопасния сезон и високите летни температури, да спазват правилата за ловуване и безопасно боравене с оръжие и да опазват горското богатство.
Ловният сезон бе открит и в община Болярово, като всяка от четринадесетте ловно – рибарски дружинки на ЛРС «Странджа», както и двете от ЛРС «Болярка» се събраха, за да отбележат началото на лова на пернати.
Спазени бяха традициите за курбан за здраве и благоденствие. Проведени бяха първите ловни излети. Членовете на ловно – рибарските дружинки набелязаха мерки за откриване на лова за едър дивеч през първата седмица на октомври.
Скъпи колеги, пред прага на ловния сезон искам и да напомня на всеки един от вас, че ловът е стародавна традиция, която върви винаги с високия морал на основателите на нашата вековна организация. Затова нека да ловуваме отговорно, да спазваме закона и реда, да не допускаме нарушаване на ловната дисциплина и мерките за безопасност в излетите. На всеки от вас желая от сърце здраве, лично благополучие и успехи!
Наслука!

Димитър Драгоманов,
ръководител на ЛРС „Странджа” – Болярово

About the Author :