Отказ от здравни осигуровки в България

DSC00067aОт началото на годината в офиса на НАП – Ямбол, са подадени 85 заявления за напускане на страната, т. е. 85 лица се изключват от здравноосигурителната система на България. Българите, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно тук, не подлежат на задължително здравно осигуряване у нас, съгласно най-новите промени в Закона за здравното осигуряване. Те вече са освободени от здравно- осигурителни вноски у нас и за отминали периоди и не е задължително да подават заявление в НАП преди напускане на страната.

За да не плащат здравноосигурителни вноски у нас, сънародниците ни, живеещи в чужбина, трябва да са престояли в странство поне 183 дни през една календарна година и да подадат заявление в офиса по постоянен адрес – лично, чрез пълномощно, или по пощата с обратна разписка. Срок за представянето му няма. При завръщане в страната ни също се подава заявление в НАП , като се представя документ, доказващ, че повече от 183 дни за една календарна година лицето е било в чужбина. Валидно за целта е копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията или документ, издаден от съответната държава, придружен с превод на български. От началото на годината 55 са гражданите от региона, подали заявление за завръщане в страната.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление за напускане, се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които лицата се осигуряват за здраве в България. В случай, че искат незабавно възстановяване на пациентските си права, през 2014 г. те трябва да платят еднократно 403,20 лв., което представлява общият размер на едногодишните вноски за здраве върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

От Офиса на НАП в Ямбол съветват да проверявате редовно здравноосигурителния си статус онлайн или на място в салона за обслужване на клиентии. Когато за период от три години /36 месеца/ не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски, правата на самоосигуряващите се граждани се прекъсват. Възстановяването им става от датата на заплащане на дължимите вноски, обясниха от Агенцията.

 

About the Author :