Отвориха оферти за доставка на електрическа енергия по обществена поръчка

IMGP7284На 3 януари 2018 година, от 10 часа бяха отворени оферти по обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Болярово“.

Комисията, назначена със заповед на кмета на общината (№ РД-5-6/03.01.2018 г.), с председател Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) отвори публично предложенията на участниците, подали оферта в законоустановения срок. Две бяха фирмите-кандидатки: „ЕНЕКОД“ АД – град София и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД – град София, като обяви предложените ценови оферти.

IMGP7285 IMGP7286 IMGP7287 IMGP7289 IMGP7290 IMGP7291

About the Author :