Отвориха офертите за рехабилитацията на 35-километров участък в Ямболска област

31c2edb2c90eccbf555d93c15ce3579eДнес в Агенция „Пътна инфраструктура” бяха отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 35,46 км от път III-707 от км 0+000 до км 10+186 и от км 10+825 до км 36+101, в област Ямбол.

Участъкът от път III-707, който ще бъде рехабилитиран, започва след кръстовище „Петолъчката“ с път I-6. Преминава през град Стралджа и селата Воденичане, Палаузово, Недялско и Първенец и завършва при кръстовището с път II-53 Ямбол – Бургас.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 18 850 262 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Проектът – лот 84, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

About the Author :