Отворено писмо от персонала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол

До Министъра на Здравеопазването

д-р Стойчо Кацаров

До Министър-председателя на Република България

ген. Стефан Янев

До Президента на Република България

ген. Румен Радев

До Вицепрезидента на Република България

г-жа Илияна Йотова

До Омбудсмана на Република България

доц. Диана Ковачева

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от персонала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол

 

Ние, персоналът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол, заявяваме пълната си подкрепа за изпълнителния директор на болницата, д-р Димитър Рунков.

Д-р Рунков пое болницата в изключително тежък момент – в разгара на CoViD кризата, на фона на дългогодишните проблеми на ямболското здравеопазване и с персонал, който в годините напълно е изгубил доверие към самата позиция изпълнителен директор.

От първия момент д-р Рунков показа на персонала, че е отворен да се вслуша в нас за проблемите, които съществуват в болницата и да работи за решаването им. Още с поемане на ръководството възстанови пълното работно време на санитарките, което при предишното ръководство бе намалено в разрез с Кодекса на труда.

Още от самото начало, д-р Рунков мисли не само за настоящето на тази болница, но и за бъдещето ѝ. За краткото време на чело на болницата привлече нови лекари и сестри, осигурява условия и съдействие за повишаване на квалификацията на персонала с цел усвояване на нови умения и дейности и предоставяне на по-добра и комплексна медицинска помощ на гражданите на област Ямбол. Закупи се нова апаратура, включително дълго чаканият втори скенер, който позволи разделение на потоците от CoViD и не-CoViD пациенти, имащи нужда от КАТ, което е много важно за ограничаване на инфекциозния процес. Доказа се като истински лидер, който водеше и мотивираше персонала през най-трудното изпитание за здравната система от десетилетия насам. Повиши заплащането на персонала и създаде добра работна атмосфера, въпреки трудностите.

И при трите вълни на пандемията от CoViD-19, Ямбол беше в червената зона по заболяемост. Въпреки огромния наплив от заразени болни, в болницата имаше изключително добра организация, което в такава ситуация спасява животи. Към микробиологичната лаборатория се откри лаборатория за бързи и PCR тестове за CoViD-19, което спомогна неимоверно за идентифицирането на болните. На персонала винаги бяха осигурявани качествени ЛПС, дори в моментите на дефицит в цялата страна. В моментите, в които имаше недостиг на персонал в CoViD отделения, д-р Рунков лично пое дежурства там, без за момент да изостави другите си задължения.

Както е широко известно, областната болница в Ямбол е единствената от павильонен тип, като голяма част от наличния сграден фонд не може да предостави оптимални условия нито за пациентите, нито за персонала. Имайки предвид спецификата на здравеопазването в областта и големия район, който обслужва нашата болница, е наложително проблемът със сградния фонд да бъде решен възможно най-скоро. По време на управлението на д-р Рунков се възобнови проектът за нов болничен комплекс, изплатиха се първите траншове от финансирането и строително-ремонтните дейности се извършват непрестанно.

За тази една година на чело на болницата, с неуморната си работа и отдадеността си, д-р Рунков успя да върне доверието ни в ръководството и ни вдъхна надежда за бъдещето на ямболското здравеопазване.

Смятаме, че не всичко е политика и абсурдно политически пристрастия и приндалежност да вземат превес над доказаните професионални качества. Когато опира до медицина и пациентска грижа, всички загърбваме собствените си пристрастия и се обединяваме зад каузата по-добро здравеопазване за Ямбол.

Затова, ние, персоналът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол, настояваме д-р Димитър Рунков да остане на поста изпълнителен директор на лечебното заведение и проектът по завършването на новия болничен комплекс да бъде продължен под негово ръководство.

 

                                                                    С уважение,

                     персоналът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол

About the Author :

2 Comments to “Отворено писмо от персонала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол”
  • ТУНДЖАНЕЦДа
    June 21, 2021 - Reply

    Да подкрепим всички д-р Рунков,за да защитим този способен наш млад лекар. Така и болницата ще се завърши по-скоро. Честит празник ямболци.

  • ПОДКРЕПА ЗА РУНКОВ
    June 21, 2021 - Reply

    Извикайте телевизиите !! д-р Рунков заслужава само едно голямо Браво !

Leave a reply