Отворено писмо до председателя на Общински съвет – Ямбол

2. Мариета Сивкова - БСП0

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРИШИМОВ,

С Решение от 30.01.2019 г. Ямболски административен съд ОТМЕНИ разпоредби от приетата през м. септември 2018 г. от Общински съвет-Ямбол, Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на Община Ямбол. Условия и ред, които касаят издаване на разрешение за разкопаване и предварително внасяне на гаранция.

Съдът намира, че разпоредби са незаконосъобразни, отменя ги и се позовава на съдебна практика на Върховен административен съд – Решение № 15775/20.12.2017 г. на ВАС на РБ по адм. д. № 9761/2016 г.

Тъй като явно и видимо е категорично, че има съдебна практика, според която тези разпоредби са незаконосъобразни, ВИ ПРИЗОВАВАМ да НЕ обжалвате пред Върховен административен съд решението на Ямболския административен съд, за да може то да влезе в сила.

Така ще се спести разходването на държавен ресурс, който би бил по-ефективен за решаване на полезни за обществото и бизнеса дела.

С уважение: Мариета Сивкова

Общински съветник от БСП в Общински съвет Ямбол

About the Author :

Leave a reply