Отворена е подмярка за инвестиции и преработка на селскостопански продукти

SAM_2845Ямбол, 15.02.2018 г.

На пресконференция днес в Областен информационен център (ОИЦ)-Ямбол беше представена Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Програмата за развитие на селските райони, която е отворена на 14 февруари вечерта. Крайният срок за подаване на документите е 16.05.2018 г. до 17.30 часа. Тя дава възможност за кандидатстване по много дейности в преработвателния сектор, който е много застъпен на територията на област Ямбол, обясниха специалистите от ОИЦ. Тази подмярка дава възможност особено на фамилните преработвателни предприятия да извършат много дейности, включително и прохождащи фирми. Допустими са новосъздадени предприятия в преработвателния сектор да купят оборудване, дори земя, да купят сгради, да изградят такива, да реконструират съществуващи, да модернизират своето предприятие, т.е. гамата от дейности, които са допустими, е много широка.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв. Максималният размер е 3 911 600 лв. за целия период за прилагане на подмярката, т.е. може с един проект да се кандидатства за тази сума или с няколко проекта, които общо достигат сумата на допустимите разходи.

За малки и средни предприятия безвъзмездната финансова помощ е 50 процента, а за големите е 40 процента. Големите предприятия са ограничени в някои от дейностите, т.е. те трябва да преработват единствено продукти, които се съдържат в списъка със земеделски продукти от Приложение 1 от договора за функциониране на Европейския съюз, като този списък го има и в пакета документи, който министерството вече е публикувало.

В Ямболска област има няколко преработвателни предприятия, които са изпълнили проекти по тази подмярка, тъй като тя ще бъде отворена за втори път.  Това са млекопреработвателни предприятия, мандри, изградена е зърнобаза.

Целта е съществуващите преработвателните предприятия, която желаят да се възползват от възможностите, предоставяни от подмярката, да си обновят базата, да въведат нови продукти и технологии, могат да си купят специализирани транспортни средства, т.е. да си подобрят, както производството, така и качеството на произвежданите храни.

About the Author :