Отваряне на ценови оферти във връзка с обществена поръчка по проект

IMGP1447На 1 юни 2015 г. бяха отворени ценовите оферти на обществена поръчка с предмет  „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово” по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Болярово” по договор № 28/223/00295/03.11.2014г., мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР.

Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово) разгледа, оцени и класира постъпилите ценови оферти на фирмите. На заседанието на комисията присъства представител на вестник „Крайгранична искра”.

 

About the Author :