Отваряне на оферти с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в град Болярово”

IMG_2135На 29 август 2019 година се проведе заседание във връзка с обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище град Болярово”.

Комисия, с председател Нина Терзиева – заместник-кмет на община Болярово, отвори единствената постъпила в срок оферта – от фирма „РУЕН ХОЛДИНГ”АД – град Кюстендил.

На следващото заседание на комисията, назначена със заповед на кмета на община Болярово Христо Христов, ще бъде отворена ценовата оферта на фирмата-кандидат.

IMG_2133 IMG_2134

 

About the Author :

Leave a reply