Отваряне на оферти по обществена поръчка

IMGP1385На 29 май 2015 г. от 11 часа се състоя публична покана във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на “ЦНСТ с деменция” и  “ЗЖХФУ”, с. Мамарчева в три обособени позиции: ОП 1 – “Обзавеждане”, ОП 2 – “Оборудване” и  ОП 3 – “Обзавеждане – запазена позиция” по реда на глава  8а от ЗОП.

Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово) разгледа, оцени и класира постъпилите в срок четири оферти. Те бяха на фирмите: Кооперация „Панда“ – град София (по обособена позиция № 1 “Обзавеждане“ и  обособена позиция № 2 “Оборудване”), „Българска училищна индустрия “ ООД – град София(по обособена позиция № 1 “Обзавеждане“), „Гърков консулт“ ЕООД – град София (по обособена позиция № 3 “Обзавеждане – Запазена позиция”, „Строй комерс ММ“ ЕООД – град Ямбол (по обособени позиции: 1 – “Обзавеждане”,  2 – “Оборудване” и  3 – ” Обзавеждане – Запазена позиция”).

На публичната покана присъстваха представител на вестник „Крайгранична искра”- Болярово и представител на Кооперация „Панда“ – град София.

About the Author :