Отваряне на оферти по обществена поръчка

IMG_7423На 12 декември 2018 година комисия, назначена със заповед на кмета на общината и председател Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) отвори офертите по обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2019 г. в община Болярово”.

Постъпилата в законовия срок оферта бе една – от фирма „Технострой-инженеринг 99”АД- Ямбол.

Предстои отваряне на ценовата оферта на фирмата на следващо заседание на комисията.

IMG_7420 IMG_7421

 

 

About the Author :