Отваряне на оферти по обществена поръчка

IMGP4234На 26 август 2016 година от 13 часа се състоя отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изработване на проект на общ устройствен план на община Болярово, област Ямбол”.

Комисия с председател Мария Янева Чанева (секретар на община Болярово) отвори постъпилите в срок оферти. Шест са фирмите, кандидатствали за изпълнение.

IMGP4237

About the Author :