Отваряне на оферти по обществена поръчка с публична покана

IMGP2895 (1)На 7 юли 2015 г. от 11 часа бяха отворени оферти във връзка с обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Болярово по две обособени позиции“. Обособена позиция 1 – „Изготвяне на технически проекти за благоустройствени дейности и обновление на инфраструктурата на къща-музей „Стефан Караджа”, паметник „Стефан Караджа”, прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, община Болярово.” Обособена позиция 2 – „Изготвяне на идеен проект за предотвратяване на риска от наводнения чрез почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на р. Поповска в участък с дължина около 300м. в урбанизираната територия на гр. Болярово, община Болярово”.

Комисия, с председател Йовка Димитрова Дженкова (началник на отдел „УСИТУ”) отвори постъпилите в срок оферти на фирмите: „Архитектура и наследство” ООД – гр. Пловдив (Обособена позиция №1); Обединение „Плиска-Архика” – гр. София (Обособена позиция №1); „ФРИБУЛ” ООД – гр. Варна (Обособена позиция №1) и „Хидросис инженеринг” ЕООД – гр. София (Обособена позиция №2)

На публичната част от отваряне на офертите присъства представител на вестник „Крайгранична искра”.

About the Author :