Осъдиха общинска служителка, присвоила над 86 хил. лв., като в продължение на 3 г. 261 пъти си взимала от общинските приходи

92_bigЯмболски районен съд наложи условна присъда от 2 години и 8 месеца с 5 години изпитателен срок на дългогодишната служителка на община Ямбол Мария Попова, която беше призната за виновна за длъжностно присвояване в големи размери на 86 647,30 лв. общински средства.

В продължение на 3 години и 4 месеца – от 7 май 2012 г. до 7 септември 2015 г., тя 261 пъти взимала за себе си различни суми от общинските приходи, които касиерите от Центъра за обслужване на клиенти отчитали, защото работела като главен специалист касови приходи и касиер в община Ямбол. Служителката знаела, че няма връзка между вносните бележки за постъпилите суми в банковата сметка на общината с отчетените постъпления по параграфи от индивидуалните касиери. Затова, когато си решала, в края на работния ден взимала за себе си различни суми. Изпробваната многократно от нея схема била, че не отчита присвоената за деня сума в избран от нея параграф за приходи на общината, след което разпечатала преводните нареждания без тези суми и предавала парите от приходите по надлежния ред на инкасов служител, който да ги предаде в Общинска банка, като записвала сумата в инкасовата книга.

Първият път, когато изпробвала схемата –  на 7 май 2012 г., тя посмяла да присвои само 16,17 лв., но вероятно като видяла, че схемата действа без да се разбере за липсата, следващия път – на 29 май 2012 г., присвоила 7 438.74 лв.

Ден по-късно по същата схема за трети път си прибрала още 1140 лв., след 11 дни още 1640,04 лв. и т. н. общо 261 пъти в продължение на 3 години и 4 месеца, като в последните години се ограничавала в присвояването на по-малки суми, последната от които била 440, 81 лв. на 7 септември 2015 г.

Първоначално на 7 септември 2005 г. Мария Попова била назначена като специалист в община Ямбол, от 1 май 2009 г. тя била преназначена като главен специалист в дирекция „Финанси” на отдел „Местни данъци и такси”, на 3 май  2010 г. преминала в отдел „Бюджетно счетоводство“ на длъжността главен специалист. И от тогава започнала да събира парите от касиерите в Центъра за обслужване на клиенти и да ги внася в банковата сметка на общината. От 1 март 2014 г. тя била била преназначена в Дирекция “Административно, правно и техническо обслужване и информационни технологии“ на длъжността главен специалист касови приходи и касиер, но работата й продължавала да включва същите задължения.

Като част от присъдата съдът е лишил Мария Попова от правото да заема  държавна и обществена длъжност и да упражнява професия или дейност, свързана с пазене и управление на парични средства за срок от 3 години.

Тя е осъдена да възстанови парите на община Ямбол заедно със законните лихви. Съдът е постановил подсъдимата да плати и държавна такса в размер на 3465,89 лв. както и направените по делото разноски в размер на 5400 лв.

Големият въпрос обаче е как е възможно служител да присвои 261 пъти  средства от община Ямбол без никой да разбере и защо няма контролни механизми подобни престъпления да не се случват.

Диана Иванова

About the Author :