Осигуряват работа за 165 души по проект „Заетост за теб“

Заетост за 165 работещи е осигурена към 31 декември 2020 г. в Ямболска област по проект „Заетост за теб“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът, стартирал в началото на юли 2020 г. и изменен и допълнен през ноември, е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, насочени от бюрото по труда и да получат субсидиране вече за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия.

Условието е работодателят да запази 75% от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на субсидираната заетост.

Максимално допустимият брой на работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката – до 10 души се допуска да наеме до 4 лица; до 50 души се допуска да наеме до 20 лица; до 250 души се допуска да наеме до 50 лица, а над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

През 2020 г. в област Ямбол има 81 действащи договори, работещите по тях към края ня годината са 165.

About the Author :