Осигуряване на дезинфекция и лични предпазни средства в ромските квартали по проект

Ще бъде финансиран проектът на община „Тунджа” в рамките на  Инициатива за Малки Грантове на Програма РОМАКТ в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19. Финансирането е на стойност 5000 лева и включва закупуването лични предпазни средства и дезинфектанти.

Със собствен ресурс и с механизмите на европейското финансиране общината вече е осигурила маски, дезинфектанти и логистична подкрепа в тази извънредна и трудна ситуация за възрастните и хората с увреждания, които получават социални услуги.

About the Author :

Leave a reply