Осем са кандидатите за рехабилитацията на 35 км от път III-707 – от „Петолъчката“ до връзката с II-53 Ямбол – Бургас

100206_1Отворени са офертите в откритите обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 35,46 км от път III-707 от км 0+000 до км 10+186 и от км 10+825 до км 36+101, в област Ямбол. Отворените оферти са на :

• „Автомагистрали – Черно море“ АД;

• ДЗЗД „Пътища Инженеринг“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД, „Технострой – Инженеринг 99“ АД;

• ДЗЗД „Бакаджик 2014“, в което са: „Технопътстрой“ ЕООД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД; • „ИСА 2000″ ЕООД;

• Консорциум „Страбаг” ДЗЗД, в което са: „Страбаг“ АГ и „Шрабаг“ ЕАД;

• „Брилянт Табоада Леонардо“ ДЗЗД, в което са: „Брилянт – Слънчев бряг“ ООД, „Конструксионес Табоада и Рамос“ ООД, „МР Сивил Уъркс“ ООД и „Конструксионес Леонардо Мигелес“ ООД;

• Обединение „Стралджа 84“, в което са: „Трейс Груп Холд“ АД и „ПСФ Мостинженеринг“ АД;

• Консорциум „ПХП – Ямбол 84“, в който участват: „Хидрострой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД.

Участъкът от път III-707, който ще бъде рехабилитиран, започва след кръстовище „Петолъчката“ с път I-6. Преминава през град Стралджа и селата Воденичане, Палаузово, Недялско и Първенец и завършва при кръстовището с път II-53 Ямбол – Бургас. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 18 850 262 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.   Седем са кандидатите за надзор при рехабилитацията на пътния участък:

• „Трафик Холдинг” ЕООД; • „Пътища-Т” ДЗЗД;

• Обединение „Строл-Три Ес”, в което са: „ТРИ – ЕС” ООД и „СТРОЛ-1000” АД;

• „Трансконсулт-БГ” ООД;

• „Рутекс” ООД; • „Пътинвестинженеринг” АД;

• „Пътконсулт 2000” ЕООД.

Проектът – лот 84, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

About the Author :