Осем нови работни места осигури община Болярово

IMG_6996Осем нови работни места осигури община Болярово, кандидатствайки като работодател по проект “Обучения и заетост” – Компонент II. Целта на Компонент ІІ  по проект “Обучения и заетост” е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Осемте безработни до този момент лица с трайна намалена работоспособност, IMG_6995са назначени от 19 ноември 2018 година за период от две години, на длъжност „пазач“ – поддръжка и опазване на обществени сгради. През този период ще работят на осемчасов работен ден и ще получават като трудово възнаграждение – минимална работна заплата за страната. Пет от лицата са в град Болярово, две – в село Стефан Караджово, едно – в Оман.

 

About the Author :

2 Comments to “Осем нови работни места осигури община Болярово”
  • Страхил
    November 19, 2018 - Reply

    Това хвалба ли е?

  • Svetlana Chamova
    November 27, 2018 - Reply

    Да, това напълно заслужава адмирации, защото работните места са за хора с трайни увреждания, които няма как да са “хиляди, маса, народ”, но затова пък никой никъде не иска да взема на работа.

Leave a reply