Опазването на околната среда е по-ефективно, когато младите хора от двете страни на границата се обединят

1480167376euun0001На 20.03.2017 г. беше подписан  договор № РД-02-29-47 , с който Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция финансира изпълнението на проект № CB005.1.12.153 на Младежката неправителствена организация – Болярово от Р България и община Кофчаз от Р Турция.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца и предвижда изпълнение на иновативни дейности, целящи да привлекат вниманието на младите хора от двете страни на границата на Р България и Р Турция към проблема с опазването на околната среда.

IMG_5646Предвидено е да се създаде и проведе обучителен курс за млади природозащитници, включващ четири модула. Ще се изготвят и изследвания за иновативните методи за устойчиво използване на околната среда и за най-добрите маркетингови практики за полуляризиране на мерките за съхраняване на околната среда сред младите хора. В резултат на изпълнението на проектните дейности ще се разработи платформа за мониторинг на околната среда, както и ще се проведе кампания в социалните медии за популяризиране на начините за опазване на природата.

IMG_5648Проектът е на стойност 78 367,03 евро и ще се изпълнява до 20.03.2018 година.

Екипите по проектите са ангажирани и в момента се изпълняват необходимите дейности за започване на проекта. Предстои организиране и провеждане на встъпителна пресконференция в Кофчаз, Р Турция.

IMGP0338a

About the Author :

Leave a reply