Окръжна прокуратура – Ямбол отчете ръст на внесените прокурорски актове в съда през 2021 година

Ямбол, 31.03.2022 г.

Окръжна прокуратура – Ямбол отчете ръст на внесените прокурорски актове в съда през 2021 г. Данните бяха представени по време на годишното отчетно събрание на прокуратурата. В него взеха участие Цветомир Йосифов – прокурор от Върховна касационна прокуратура – завеждащ отдел 04 „Международен“, прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, както и прокурори и следователи от Окръжна прокуратура – Ямбол, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Ямбол и Районна прокуратура – Ямбол. Гост на събитието бе съдия Димитринка Стаматова – председател на Административен съд – Ямбол.

Данните от отчета за 2021 година бяха представени от прокурор Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол. Той посочи, че през годината се наблюдава сериозен ръст на внесените в съд прокурорски актове – общо 996, което е с 270 повече от предходната 2020 година.

През годината решените от прокурорите преписки към новообразуваните са 96.69 % или 3648 от 3773 броя. Всички проверки, постановени по преписки са приключени в законоустановения срок. Прокурорите от Окръжна прокуратура – Ямбол са потвърдили над 90 % от постановленията на прокурорите от Районната прокуратура, което говори за високо качество на работа на държавните обвинители от Районна прокуратура – Ямбол.

През 2021 г. са новообразувани 1583 досъдебни производства, което е с 222 повече от 2020 година. Ръстът в този показател се дължи основно на увеличението в броя на производствата, свързани с противозаконно подпомагане, преминаването и престоя на чужди граждани на територията на страната.

Наблюдава се и значителен ръст на бързите досъдебни производства. Те са общо 398 или с 214 повече от предходната година. Този показател представлява сериозен ресурс за ускоряване и поевтиняване на наказателния процес.

Приключените досъдебни производства са 1745, което е със 162 повече от новообразуваните. Това показва, че през 2021 г. са приключени значителен брой досъдебни производства от предходни години.

87.23 % от новообразуваните досъдебни производства са решени от прокурорите.

Осъдителните и санкционни решения са 97.39 % от общия брой на внесените в съд прокурорски актове. Върнатите актове са 2.91 %, като слизането под 3 % по този показател е за пръв път в последните няколко години.

Оправдателните присъди са само 1.38 % от решените от съдилищата дела.

Отбелязва се и ръст по всички показатели на делата с особен обществен интерес. Те са общо 150. Най-много от тях са тези с предмет наркотични вещества – 121.

Увеличена е натовареността на следователите и прокурорите през 2021 г. Впечатление прави тази на прокурорите от Районна прокуратура –Ямбол, която е 22 484 единици за 2021 г. спрямо 24 286 през 2020 г. За следователите цифрите показват 313 спрямо 285 за същия период.

Решените преписки по надзора за законност през годината са 320 спрямо 308 за 2020 г. 1666 са проверените по надзора административни актове, от които са установени 50 нарушения.

 

About the Author :

Leave a reply