Около 320 полицаи охраняват изборите в Ямболска област

pol 1Изборният ден започна в спокойна обстановка, съобщиха от полицията. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ е протечкла нормално. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите. Около 320 служители на МВР осигуряват  охраната изборните секции, реда и спокойствието в региона.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail[email protected].

Създадена е организация и звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще работятв днешния ден и ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

За осигуряване спокойно протичане на изборния ден са предприети всички необходими мерки за охраната на обществения ред и пожарна безопасност.

About the Author :