ОИЦ-Ямбол с информационни срещи и събития, свързани с кампанията „Заедно за Европа“

OICВ периода от 19 до 26 април 2017 г. ОИЦ-Ямбол проведе в петте общини на областта информационни срещи на тема ,,Предстоящото българско Председателство на Съвета на Европейския съюз“.

Експертите представиха информация за същността на Председателството на Съвета на ЕС, за механизма на вземане на решения, за координацията на Съвета на ЕС с другите европейски институции, за общите приоритети за развитие и набелязаните към момента национални приоритети, които ще залегнат в общата програма на ротационната ,,тройка“.

България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018г. като част от „тройката“ Естония-България-Австрия и ще бъде председател до 30 юни 2018г.

Във връзка с отбелязване на 60-тата годишнина на Европейския социален фонд бе представена  информация за същността на фонда, неговата история, неговите сфери на дейност постигнатото в резултат на инвестициите в хората за осъществяване на национални социални политики. В периода 2007-2015г. са постигнати значителни резултати в сферата на образованието, социалните дейности и пазара на труда.

ОИЦ-Ямбол проведе събития в рамките на националната кампания на областните информационни центрове „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“, фокусирана върху три значими годишнини- 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

В дните на отворените врати в пет населени места в областта бяха посетени обекти, създадени по проекти, финансирани от ЕСФ.

Как изграждането на Център за услуги в домашна среда е променил живота на заетите лица по проекта и ползвателите на услугите бе показано на ден на отворените врати в гр. Болярово  на 19.04.2017г.

На 20.04.2017г. в гр. Стралджа бе посетено Социално предприятие за озеленяване и благоустройство.

На 21.04.2017г. в гр. Елхово бе проведен ден на отворените врати на Център за настаняване от семеeн тип за деца “Къща като вкъщи”.

На 25.04.2017г. бяха представени комплексните услуги на  Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол.

Дневният център за възрастни в с. Калчево бе отворен за посетители на 26.04.2017г.

Гостите на събитията имаха възможност да се срещнат и разговарят с работещите по проектите екипи и с ползвателите на услугите. Наложилото се впечатление от срещите е съществената помощ, която се оказва на всички обхванати от проектите лица и подобряването на качеството им на живот.

About the Author :

Leave a reply