ОИЦ – Ямбол представи пред медии проектите, финансирани от ЕСИФ в област Ямбол

Ямбол, 08.12.2022 г.

На 8.12.2022 г. от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 се проведе работна среща с представители на медиите в областта. На нея бяха презентирани в инфографики броят и стойностите на договорените и изпълнени проекти в област Ямбол по общини и по програми за програмен период 2014-2020 г.

Управителят на центъра започна с представяне на изпълнението на програмите, финансирани от ЕСИФ в цяла България. Последва подробна разбивка на сключените договори по общини, стойности и програми към 1 декември 2022 г. В област Ямбол за програмен период 2014-2020 са сключени 723 договора на обща стойност 240 011 328 лв. От тях приключените проекти са 449, в изпълнение – 73, сключените са 181, а прекратените – 20. Общата стойност на проектите без прекратените е 234 609 618,90 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 189 012 850,06 лв., а собственото съфинансиране – 45 596 768,84 лв. Реално изплатените суми по проектите са 150 616 374,35 лв. Най-много на брой проекти са изпълнени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а с най-голяма стойност са проектите по ОП „Околна среда“.

Освен статистическа информация по време на срещата бяха представени и шест от най-значимите във финансово и обществено измерение проекти в областта.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        

 

 

 

 

 

 

 

About the Author :