ОИЦ-Ямбол представи пред медиите от областта предстоящи процедури през 2023 г.

Ямбол, 28.03.2023 г.

„Предстоящи процедури през 2023г.“ бе темата на работната среща с медиите от област Ямбол, която се проведе в офиса на Областен информационен център – Ямбол. На нея бяха представени възможностите за финансиране, заложени в индикативните годишни работни програми на програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ). Презентирани бяха параметрите на бъдещите мерки като цели, допустими кандидати, допустими дейности и разходи, максимален процент на съфинансиране, общ размер на  безвъзмездната финансова помощ по процедурата и за отделен проект. Посочени бяха и заложените дати на обявяване на процедурите.

През настоящата календарна година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване 82 процедури по десетте програми, съфинансирани от ЕФСУ. Общият бюджет по тях възлиза на 10,8 милиарда лева. С най голям бюджет са програмите „Транспортна свързаност“, „Околна среда“ и „Развитие на регионите“, съответно с 3,7; 2,5 и 2 милиарда лева. Следва програма „Образование“ с 807 милиона, “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ с 637 милиона, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с 575 милиона и Програмата за развитие на човешките ресурси с 405 милиона.

Особен интерес предизвикаха процедурите, насочени към бизнеса за разработване и внедряване на иновации и за подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

Всеки заинтересован може да получи допълнителна информация по телефон, електронна поща, на фейсбук страницата на ОИЦ-Ямбол и на  място в офиса на ул. „Търговска“ №34.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ
е-mail: [email protected]
Facebook: Областен информационен център-Ямбол
Деница Цонева — Управител — тел. 0879 802780
Силвия Бакалова — Експерт ИОУ — тел. 0879 802782
Мария Колева  —  Експерт КИЛ — тел. 0879 802781

About the Author :