ОИЦ-Ямбол представи пред медиите заложените инвестиции в Националния план за възстановяване и устойчивост

Ямбол, 17.05.2022 г.

На работна среща днес ОИЦ-Ямбол запозна представителите на медиите от областта със заложените инвестиции и реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Срещата бе провокирана от големия обществен интерес към темата, особено към възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради и изграждането на фотоволтаични паркове.

Г-жа Цонева, Управител на ОИЦ-Ямбол разясни целите на Плана – икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от Covid-19 и създаване на по-устойчива, справедлива и успешна икономика. Бяха представени заложените инвестиции и бюджет по четирите стълба на Плана – Иновативна, Зелена, Свързана и Справедлива България. Общият бюджет за инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,3 милиарда евро.

 

Г-жа Цонева уточни детайлите  за кандидатстване по проектите за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и въвеждане на единични мерки в еднофамилни и многофамилни сгради, в т.ч. изграждане на слънчеви системи за битова гореща вода и на фотоволтаични системи до 10 kW.

Интерес имаше към заложените инвестиции в здравеопазването като изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха и модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ.ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

 

 

 

About the Author :

Leave a reply