ОИЦ-Ямбол гарантирано функционира до края на 2021 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„ОИЦ-Ямбол-какво свършихме и какво предстои“, беше темата на пресконференцията, дадена днес, 19 март 2019 г., от Областен информационен център-Ямбол.

На срещата бяха представени дейностите и с постигнатите резултати през периода на изпълнение на проекта на община Ямбол, с който се осигури функционирането на Областния информационен център.  Той стартира през декември, 2015 г. и приключи в края на месец декември, 2018 г. Общата му стойност бе в размер на 312 951.47 лв.

През този период ОИЦ-Ямбол е провел 77 събития, свързани с предоставянето на информация за европейското финансиране и инициативи на европейските институции. На тях са присъствали 1 416 човека. Постъпили са 1 297 въпроси, от които 1083 в офиса и 214 по телефон или по електронната поща.

Представени са актуални и предстоящи процедури по Оперативните и други европейски програми пред медии и заинтересовани лица. Тези срещи са проведени както в Ямбол, така и в по-малките населени места от петте общини в областта. Предоставена е възможност на жителите им на място да получат информация за възможностите за финансиране и да получат отговор на конкретни въпроси по темата на срещата. За тази тясна връзка с жителите на Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа спомагат и мобилните кампании, проведени в тези общини.

За тригодишния период на изпълнение на проекта са проведени информационни срещи с представители на медии, на администрации, на местния бизнес, на творческите индустрии, на неправителствения сектор, на училища и детски градини,  с младежи, със  земеделци и др.

Предоставена е и информация за инициативи на Европейския съюз, за конкурси, в които жителите от областта могат да участват, за Председателството на България на Съвета на ЕС и др.

Организирани са и проведени конференции, обучения и граждански диалози, на които гости и лектори са били представители на Управляващите органи на Програмите, на различни институции и депутати от Европейския парламент.

Екипът на ОИЦ-Ямбол е подпомагал с логистична подкрепа и е участвал като лектор на събития на други институции и организации като общините в областта, Регионалния съвет на развитие на Югоизточен регион, на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, на Българска платформа за международно развитие, на браншовата организация на пчеларите и др.

ОИЦ-Ямбол е изработил и предоставил на информационни срещи и на посетители в офиса 17 различни брошури и 14 листовки с информация за програми, процедури, добри практики от областта и др.

След подробния отчет за извършеното  по приключилия в края на 2018 г. проект за функционирането на Центъра,  Управителят на ОИЦ-Ямбол – Деница Цонева представи и новия проект и заложените дейности по него.

Той стартира на 01.01.2019 г. и ще приключи на 31.12.2021 г. и е на обща стойност 262 707,98 лв.

Планираните дейности отново предоставят достъп до безплатна и навременна информация за европейското финансиране, за  изпълнените проекти в областта и за инициативите на европейските институции.

 

About the Author :