Одобриха нов социален проект на община Болярово

Болярово, 22.03.2021 г.

Патронажната грижа за нуждаещи се лица от територията на община Болярово ще продължи поне още година. Това стана ясно, след като бе одобрено финансирането по поредния социален проект на екипа на кмета Христо Христов. 392 хиляди лева ще получи общината от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за реализирането на дейностите по проект „Патронажна грижа плюс за нуждаещи се лица от община Болярово.

Проектът като цяло предвижда да продължи предоставянето на услуги на потребителите, обхванати от Компонент 4 на проект “Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Стралджа и община Болярово”, който приключва на 19 май т.г. Още от следващия ден ще започне реализацията на новия проект, така, че няма да има прекъсване по предоставянето на здравните и социалните услуги на нуждаещи се хора.

На общо 23-ма потребителя – лица над 54 г., хора с увреждания,възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги за период от 12 месеца.

Социални асистенти ще се грижат за тях по 2 часа на ден, като им помагат в домакинството, придружават ги до лекар, на разходки. Освен това нужаещите ще получават като услуги и измерване на кръвна захар, кръвно налягане, поставяне на инжекции, смяна на превръзки и т.н., като за целта 4-има души, които ще бъдат назначени на трудови договори в област „Социални дейности“ ще преминат специализирано обучение. С граждански договор ще бъдат ангажирани медицински специалист и психолог.

Новият проект ще попомогне и дейността на социалните заведения в община Болярово.

През послената година всички социални институции и персоналът в тях се сблъскаха с необходимостта бързо да се адаптират за работа в условията на безпрецедентна епидемична обстановка, породена от световната пандемия от Ковид-19. В същото време потребителите на социалните услуги са по своя профил представители на най-рисковите групи. Това породи необходимост от допълнителна подкрепа за персонала и за начина на организация на работа в социалните заведения с цел превенция и недопускане на заразяване, както на потребителите, така и на персонала.

От една страна, изтовените и съгласувани с РЗИ протоколи за работа в усложнената епидемична обстановка, изискват допълнителни усилия, както да назначения към момента персонал, така и назначаване на нови работници с цел дезинфекция и прилагане на начин на работа – на екипи- осигуряващ при констатирано заболяване на част от персонала да има готовност да бъде заменен от персонал, който не е бил контактен.

Освен това, периодично е необходимо да се извършва тестване на персонала / общо 105 души в социалните заведения/, както и на потребителите -187 на брой. Целта е да не се допусне безсимптомно разпространение на заболямането или при констатиран случай да се изследват контактните лица.

Чрез проекта ще се осигурят допълнително средства за дезинфекция, лични предпазни средства, както на персонала, така и на потребителите.

Назначени на трудови договори ще бъдат трима общи работника в ДВХУИ с.М. Шарково, един – в Дом за стари хора с.Воден, един- в ЦНСТ за хора с деменция в с.Мамарчево и един в ЦСРИ, гр.Болярово за период от 12 месеца, за да подпомагат преоснала при извършване на предписаните мерки за децинфекция.

About the Author :

Leave a reply