Одобрен проект за финансиране от фонд “Социална закрила”

tundja 2На 13.05.2019 г. Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” одобри за финансиране проектното предложение на община „Тунджа” – „Обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Дом стари хора и „Домашен социален патронаж” с. Болярско, община „Тунджа”.

По проекта ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи.

Проектът ще се реализира в социалния комплекс – Дом стари хора „Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – с. Болярско, община „Тунджа“.

Общият размер на финансовите средства, необходими за реализиране на проектното финансиране е 29 913,72 лв., като 26 922,35 лв. са от Фонд „Социална закрила“, а 2 991,37 лв. са собствено участие на община „Тунджа“.

 

About the Author :