Одобрен е интересен трансграничен проект с участието на община Болярово

26Община Болярово е партньор в много интересен трансграничен проект в партньорство със седем държави. Определено може да се каже, че е много различен от проектите, в които общината е участвала до този момент. А не може и да не се отбележи, че проектът е един от 16-те одобрени от 139 подадени от държави, институции и НПО в рамките на Европейския съюз.

Проектът е с наименование „Действия на гражданите на Европейския съюз за умни исторически селища” /EuSAVE/, финансиран по Програма „Европа на гражданите“ 2014-2020 г. Времетраенето му е 24 месеца – до 31.12.2020 г., а общата стойност 146 160 евро (285 864.11 лв.), от които 40 309,66 лв. за община Болярово.

211Община Болярово е шести партньор в този проект. Първи партньор е община Вимианцо (Испания), втори – Асоциация на общините от региона на Пулия ( Италия), третият партньор е МИГ – Загоре – Сутла (Хърватска), четвърти е Асоциация на Европейските региони (Белгия), пети – Междуобщинска общност на Алто Алентейо (Португалия), седми – Община Цесиново – Облесево (Македония) и осми – община Дагда (Република Латвия).

Дейността, за която е отговорна общината Болярово, ще е организирането на шестото международно събитие на тема „Създаване на нови  и иновативни съвместни стратегии за Европейски умни и устойчиви исторически селища“ (събитието ще е за 65 участници). Евентуалният период на събитието, което ще се проведе в България, е месец юли, 2020 година.

6Ето и останалите дейности по проекта, които действително са много интересни и ползотворни. Първото международно събитие ще е в началото на април – тридневна среща в Испания на тема: „Дебатиране на бъдещето на селските райони на ЕС и социалната стойност на културното наследство на Европейските исторически селища.“.Участие в нея, както и във всички останали, ще вземат по няколко представители на всеки партньор.

Втората дейност е тридневна среща в Белгия на тема: „Социалната иновация като подходящ модел за културното наследство.“ Следващото международно събитие ще е в Република Хърватска: тридневна среща на тема „Новите селски райони на ЕС: Иновативни стратегии за местно развитие и исторически селища 1“.

12065Четвъртото международно събитие е тридневната среща в Белгия на тема: „Новите селски райони на ЕС: Иновативни стратегии за местно развитие и исторически селища 2“.

Петото международно събитие е тридневна среща в Португалия на тема: „Създаване на нови и иновативни съвместни стратегии за умни и устойчиви исторически селища в ЕС 1“, а шестото е нашата дейност – тридневна среща в България на тема: „Създаване на нови и иновативни съвместни стратегии за умни и устойчиви исторически селища в ЕС 2“.

Финалното международно събитие ще е четиридневен форум в Испания:   Международен форум за социална устойчивост на Европейските селски райони.

Целта на проекта е да бъде създадена мрежа от европейски умни исторически селища, които стимулират участието на гражданите в социално-икономическия живот на населените им места, популяризират дейности за социална ангажираност и създават стратегии за местно развитие на основата на възможностите, предлагани от материалното и нематериално културно наследство, което да допринася за умен, устойчив и включващ растеж на селските райони от ЕС.

В проекта ще вземат участие 40 малки селски общини с население под 10 000 жители от 8 различни държави на Европа.

 

About the Author :

Leave a reply