Одобрени проекти по ПУДООС

tundja 2В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.“ на МОСВ и ПУДООС и конкурсът на тема „Обичам природата и аз участвам“ са постъпили 1 217 проекта, от които ще бъдат финансирани 234 проекта, със средства в размер до 10 000 лв. на проект.

Проектите, които са одобрени на територията на община „Тунджа“ са следните:

1. Кметство с. Могила, община „Тунджа” – Изграждане на спортна площадка, доставка и монтаж на спортни съоръжения;

2. Кметство с. Дражево, община „Тунджа”  – Озеленяване и изграждане зона за отдих на ул. „Опълченска”, с. Дражево;

3. Кметство с. Златари, община „Тунджа” – Обичам природата и аз участвам;

4. Кметство с. Кабиле, община „Тунджа” – Обичам природата и аз участвам – изграждане на кътове за спорт и отдих в с. Кабиле.

След разглеждане на проекти на детски градини, със средства в размер до 5 000 лв., ще бъдат финансирани  следните от тях:

1. ОДЗ „Дечка Сюлемезова”, с. Веселиново – „Обичам природата и аз участвам”;

2. ЦДГ „Звездица”, с. Скалица – „Обичам природата и аз участвам”.

 

About the Author :