Одобрени над 5,8 млн. лв. за общините от Ямболска област

min_sywet1146Общо 5 842 523 лв. за реализирането на 8 проекта в сферата на социалната политика, пътна инфраструктура и др. ще получат общините от Ямболска област, реши днес Министерски съвет при одобряването на списъка с проекти на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. От разгледани над 1100 проектни предложения, са удовлетворени 392 на стойност близо 500 млн. лв.

Най-голям финансов ресурс – 3 млн. лв., е отпуснат за два проекта на община Ямбол – реконструкция на участък от ул.”Индже войвода” (1-ва фаза) и изграждане на нова спортна зала и преустройство на съществуващата зала „Диана” (1-ва фаза).

В „Тунджа” с 898 787 лв. ще бъде финансирана модернизацията на 2 детски градини и 1 учебно заведение от общинската образователна инфраструктура, както и изграждането на площадки за игра в селата Завой и Бояджик.

Одобрени са и двата проекта, предложени от община Болярово – за преустройство и промяна в предназначението на двуетажна масивна сграда в център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция и ЦНСТ за възрастни хора в с. Мамарчево, както и преасфалтиране на улици след ремонт на водопроводна мрежа в града. За целта са предоставени общо 999 512 лв.

Община Стралджа получава 944 224 лв. за подобряване на уличната мрежа в населени места от общината и общински пазар – гр.Стралджа.

Правителството осигурява финансиране и за ремонта на два пътни обекта в областта – път III-5305 „Ямбол-Веселиново-Завой-ОПУ Сливен” (от км 0+000 до км 15+000) и път II-76 „О.п.Елхово-Гранитово-Княжево” (от км 0+000 до км 1+700). За тяхната реализация са предвидени общо 3,5 млн. лв.

Калина Бакалова

About the Author :