Обявиха странен конкурс за началник на Областен екип приемна грижа

социален центърСтранен конкурс  обявиха на сайта на община Ямбол на 13 декември. Работното място е за началник на областен екип приемна грижа на територията на Елхово, Стралджа, „Тунджа” и Ямбол, но заемането на този пост е едва за след повече от година.

Така поне пише в заповедта, подписана от заместник-кмета на община Ямбол Илиана Бицова: срок за заемане на длъжността 31 март 2018 г.

Има и друго доста странно изискване в конкурса – началническата длъжност може да се заеме със степен на образование бакалавър. Защо да не е магистър, не става ясно.

Началникът на областен екип приемна грижа трябва да има хуманитерно образование и професионален опит в дейността закрила на детето поне три години. Предимство при участието в конкурса е опит при изпълнение на проекти, както и опит при ръководене на екип.

Начинът на провеждане на конкурса е проверка на документите за съответствие с изискванията и събеседване.

Срокът за заемане на длъжността, както казахме, е странен – 31.03.2018.

Очакваме появата на правилната дама.

About the Author :

2 Comments to “Обявиха странен конкурс за началник на Областен екип приемна грижа”
  • ЕЛЕНА
    December 14, 2016 - Reply

    МНОГО ИНТЕРЕСНО КАК ЗАМЕСНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРОВЕЖДА КОНКУРС ЗА ОБЛАСТЕН ЕКИП КЪДЕ Е ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ !ИЛИ СЕ ТЪРСИ НА ЧОВЕКА РАБОТА КАТО ГИ ИЗГОНЯТ ОТ ОБЩИНАТА СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ ДА ИМАТ ТОПЛИ МЕСТЕНЦА !ИЛИЯМА БИЦОВА САМО ГЛУПОСТИ МОЖЕ ДА ПОДПИСВА КОИТО ДАНКА КАМБАРЕВА И ПОНАСЯ

  • tedi
    January 19, 2017 - Reply

    “замесник” се пише с “т”.

Leave a Reply to ЕЛЕНА Cancel reply