Обявиха поръчката за благоустрояването на центъра

001Чаканото благоустрояване на централна градска част с европейски средства най-после има вероятност да се случи, след като община Ямбол обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. До 26 юни ще се събират оферти за строително-монтажните дейности, които не могат да надвишават сумата от 5 239 336,61 лв., от които 3 912 732,50 лв. са за основните ремонтни дейности, а за допълнителните, които включват ремонти на пешеходните зони на ул. „Търговска” – от пл. „Освобождение” до до ул. „Преслав”, разделена на две части – 863 723 лв. и бул. „Цар Освободител” от градинския мост до пл. „Освобождение” – 462 880 лв.

Благодарение на обявената обществена поръчка вече е ясно какво точно влиза в проект на община Ямбол за благоустрояване, защото той уж беше променян от първоначалния вид и вероятно гражданите не знаят какво точно е останало от него.

Предвидено е между общината и читалището да се оформи правоъгълно пространство с водно огледало, което ще е по-близо до сградата на общината. Според проекта пространството пред общината и водното огледало образували своеобразна сцена на открито, която можела да бъде разширявана чрез сглобяеми конструкции. Водното огледало от северната страна (към общината) щяло да бъде ограничено от островно озеленяване, а от юг (към читалището) с високи водни структури и различни ефекти. Подходът към читалището щял да се оформи, като се реконструират централните стълби и да се изградят две рампи за хора с увреждания

Предвиждат се места за сядане около зелените площи при входа на сградата на общината. Настилките на пространството са решени с детайли, които дават възможност за движение на пешеходци и специализирани автомобили при необходимост (пожарни, линейки, МВР и др.). Осветлението е решено чрез шест вертикални 12 – метрови пилона, разположени симетрично спрямо централната ос на площада. Ще се ремонтира и алеята, западно от читалище „Съгласие”, свързваща ул. „Г. Раковски” и Ритуална зала. Ще бъде създадена нова алея към ритуалната зала, минаваща през градинката, западно от читалище „Съгласие”. Предвиден е и ремонт на ул. „Г. С. Раковски” на изток към Безистена. За ремонт е и ул. „Г. С. Раковски” западно към подлеза. В проекта е предвиден и ремонт на пл. .„Освобождение”. На трите места е предвидено подмяна на настилката, осигуряване на достъп за хора с увреждания; паркоустройство и дендрологичен проект; ВиК инсталации (изграждане на водопроводна мрежа за градски чешми, предвидените заведения на открито, поливна система и система за отвеждането на повърхностните води) и модернизация на парково осветление.

На пл. „Освобождение” е предвидено да се възстанови градската часовникова кула, да има места за сядане, като тези по ул. „Г. Раковски”, ще бъде възстановена част от релсовия път, по който се е движел трамвая и спирката, а до нея будка за вестници – кафене. По-късно се предвижда да се изгради скулптора на бронзови коне, но не като част от проекта.

Всичко това може и да бъде хубаво, никой не знае точно какво ще се получи, но най-важно е община Ямбол поне веднъж да изпълни проект без проблеми и дълги протакания, както се получава досега. За да стане така, че да разровим целия център и с години да не можем да се отървем от грешни проектански решения, както се получава с другия проект на Безистена, например.

Диана Иванова

About the Author :