Обявиха литератуерния конкурс “Майчице свята”
ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862” гр. ЯМБОЛ
ИНЕР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ 
ОБЯВЯВАТ 

Литературен  конкурс  за  ЕСЕ „Майчице свята”

                    по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                                Тема – свободна 

Условия за участие: 

* В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас.

         *Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

от 1 до 4 клас

от 5 до 8 клас

от 9 до 12 клас 

Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка.

Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група.

Конкурсните творби се приемат до 19.03.2021г. всеки ден от 9 до 17,00 часа  в канцеларията на читалището. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2021 г.  на фейсбук страницата на читалище „Съгласие  1862”. Победителите ще бъдат уведомени по телефона. 

Справки на тел.: 046/664126 или 046/664127

About the Author :