Обявен е конкурс за директори на шест училища в Ямбол и областта

PTG-DSC01386Обявен е конкурс за заемане на длъжността директор на шест общински училища и държавни неспециализирани училища на територията на областта, две от тях са в град Ямбол. Това са: ОУ “Любен Каравелов” – Ямбол, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Стралджа, ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – Елхово, ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Бояново, общ. Елхово, ОУ “Христо Ботев” – с. Кукорево, общ. “Тунджа” и Професионална техническа гимназия “Иван Райнов” – Ямбол.

Документите се подават до 29 октомври 2018 г. в Регионално управление на образованието-Ямбол.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: допускане по документи;  писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността; интервю.

Списъкът с недопуснатите и допуснати кандидати се обявява на сайта на РУО-Ямбол, както и писмено с основанията за недопускане на първите, а вторите – за датата часа и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

About the Author :

Leave a reply