Общо 777 първокласници тръгнаха на училище в община Ямбол

1 (2)Общо 777 първокласници в Ямбол прекрачиха за първи път училищния праг, съобщиха от община Ямбол. Първолаците за учебната 2016/2017 са обхванати в общо 34 паралелки. Най-много са в ОУ „Л. Каравелов“ – общо 137 деца, в ОУ „Д-р П. Берон“ – 121 деца, в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 95. По инициатива на община Ямбол и Районно управление на МВР – Ямбол всички първокласници получиха светлоотразителни мечета за раниците си. Подаръкът е придружен от послание за спазване на правилата за движение. Районните инспектори от три района бяха гости на тържествата, за да знаят учениците към кого да се обръщат при необходимост.

1 (3)Учебният процес започна на 15 септември за общо 7860 ученици в общинските училища от І до ХІІ клас, разпределени в 333 паралелки.

Новата учебна година в община Ямбол започва с промяна в образователната система, предвид увеличаването броя на общинските училища с още две – това са Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм и Професионалната гимназия по земеделие. Преобразуването им от държавни в общински е резултат от промени в Закона за предучилищното и училищно образование от август т. г. Промяната е резултат от политиката на финансова децентрализация, която цели общините да имат повече възможности да координират цялостната организация на образователните заведения, съобразно специфичните социално-икономически условия на местно ниво.

1 (4)Във всички ямболски училища са налични заявените количества учебници и помагала, както и задължителната учебна документация. За образованието на децата ще полагат грижи 588,5 щатни бройки педагогически персонал.

Всички планирани ремонтни дейности в общинските училища са приключени преди началото на учебната година. Общата им стойност възлиза на 172 хил. лева. Предстои ремонт на покривната конструкция на сградата на ОДК, плануван в капиталови разходи на община Ямбол.

Училищата имат сключени договори за доставка на газ, заявени са необходимите количества за отоплителен сезон 2016/2017 г., сключени са договори за поддръжка на парната инсталация.

1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (11) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22)1 (1)

About the Author :