Общо 377 чужденци са нощували в хотелите през май

hotelПрез май 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 387, а на леглата – 705. В сравнение с май 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 9.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2015 г., е 4.6 хил., или с 43.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през май 2015 г. в област Ямбол е Турция – с 13.8%, следват Румъния – с 13.0%, Латвия –  9.7%, Унгария – с 8.4%, Швейцария – с 6.3% и Нидерландия – с 5.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2015 г. намаляват със 7.3% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 2.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 377, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.2 нощувки, а българските – средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2015 г. е 21.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 11.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2015 г. в областта достигат 169.8 хил. лв., или с 38.8% по-малко в сравнение с май 2014 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 53.5%, а от чужди граждани – с 1.5%.

About the Author :