Общо 1892 младежи са се включили в дейностите на МИКЦ-област Ямбол през 2017 г.

DSCN2846Екипът на „Младежки информационно-консултантски център – област Ямбол “ отчете реализираните дейности за 2017 г. Общо 1892 младежи от населените места в област Ямбол са се включили в реализираните дейности през годината.

Екипът на МИКЦ област Ямбол цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които да получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие, сподели ръководителят на МИКЦ област Ямбол г-н Калоян Калиманов.

Изключително много се радвам, че с екипа от специалисти успяхме да надградим предишните проекти и отчитаме една успешна година. Признаваме, че имаше и моменти, в които не ни беше лесно, но мотивацията на участниците ни даваше енергията, от която имахме нужда.

DSCN2840Обученията и консултациите, които са реализирани от МИКЦ област Ямбол през 2017г. са в следните теми и направления:

Как да напишем CV и мотивационно писмо.Представяне на интервю за стаж на работа.Професионално ориентиране и кариерно развитие. Мотивация.

Цикъл обучения на тема „Вземане на решения. Умения за решаване на конфликти. Преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда” за ученици 15-19 години от средните училища в Ямбол и областта.

Подготовка на младежки инициативи; Проекти и Европейско финансиране.

Цикъл”Разработване на проектни идеи-структура,логическа рамка, бюджет. Привличане на партньори за реализиране на проекти.Управление и отчитане на проекти”, разпределен в 3 модула, за инициативни младежки групи.

Младежко лидерство. Работа в екип.Ефективно общуване с институции и органи на управление.

Разработване на проектни идеи по проблеми ,свързани със селските райони-структура,логическа рамка, бюджет.Управление и отчитане на проекти.

Вземане на решения.Умения за решаване на конфликти.Преодоляване на конфликти в училищна и обществена среда и други.

Благодарни сме за успешното партньорство с Община Тунджа, област Ямбол.

„Младежки информационно-консултантски център – област Ямбол “ е проект на сдружение с обществено-полезна дейност „Ямболски младежки информационен център“- град Ямбол, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020), по подпрограма 1 :Младежки информационни – консултантски центрове(МИКЦ) на Министерството на младежта и спорта. Дейностите на центъра са насочени към млади хора от област Ямбол на възраст между 15 и 29 г., към лица активно работещи, с младежки организации, както и към млади хора в неравностойно положение.

Калоян Калиманов – ръководител на проекта
МИКЦ- област Ямбол

 

About the Author :