Общо 172 са европейските проекти в Ямболска област

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 02 юни 2014 г. Областен информационен център-Ямбол взе участие в заседание на Областен съвет за развитие. В заседанието се включиха представители на общините в областта, работодателски организации, синдикати и медии.

Експертите от Областен информационен център – Ямбол представиха информация за реализацията на средствата от Структурните и Кохезионния фондове в областта с презентация на тема: „Напредъкът в изпълнението на оперативните програми в област Ямбол“.

Членовете на Областния съвет за развитие – областен управител на област Ямбол, общините “Тунджа”, Елхово, Стралджа и Болярово, представители на общински съвети, директори на териториални структури, представители на синдикати, неправителствени и работодателски организации се запознаха със най-актуалната справка за степента на напредъка на петте общини в изпълнението на оперативните програми до настоящия момент.

Заседанието приключи с представянето на анализ на договорените и реализираните средствата по СКФ в област Ямбол.  Проектите, които са регистрирани  в общините от областта към 16 юни 2014 г. са 172. Най-много са одобрените проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 108. По ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ те са 26, по ОП „Регионално развитие“ – 21,  по ОП „Околна среда“- 10, по ОП „Административен капацитет“- 14 и един по ОП „Техническа помощ“.

Общата стойност на проектите е 250,6 млн. лева, от които 147  млн. лв.  финансират 102 проекта на община Ямбол. По данни на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 15 проекта на стойност  60,4 млн. лв. са регистрирани в област Ямбол. За реализацията на 15 проекта община Тунджа е получила 34,9 млн. лв., следвана от община Стралджа с 4,9 млн. лв. за 12 проекта. Община Болярово е с 11 проекта за 2 млн. лв, а в община Елхово европейското финансиране е от 1,3 млн. лв. за 17 проекта.

В класацията с 27-те области в страната, област Ямбол е на 19-то място по брой на сключените договори по седемте оперативни програми и на 14-то място по стойност на договорите.

 

About the Author :