Общо събрание на ЛРС „Странджа“- Болярово

IMGP1004На 27 май 2016 година от 10 часа в град Болярово се проведе общо събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа“- Болярово. На събранието присъстваха избраните делегати от всичките четиринадесет ловно-рибарски дружинки към сдружението. Председателят на ЛРС „Странджа“ – общинският кмет Христо Христов, откри събранието и представи официалните гости: Станимир Сотиров (директор на Държавно горско стопанство – Елхово)  и инж. Иван Кафеджиев (главен горски инспектор към РДГ – Сливен). Той разясни накратко предложенията и становищата относно промяната в закона за лова, а те са в посока изцяло преструктуриране на ловните сдружения, контрол и опазване на дивеча и др. Като цяло, заяви г-н Христов, се очаква този закон изцяло да бъде променен и изрази искреното си очакване, това да бъде в полза на ловците и в положителна насока. Димитър Драгоманов също допълни, че тъй като промените в закона са вече на второ четене в парламента, съвсем скоро се надява да има яснота по много от въпросите, които ежедневно коментират помежду си.

IMGP1006За председателстващ на събранието бе избран Ончо Ончев, а за протоколчик – Филка Кръстева.

По първа точка от дневния ред ръководителят на ЛРС „Странджа“ Димитър Драгоманов представи пред присъстващите отчет за дейността на сдружението за 2015 година. Пълен и обхващащ цялостната дейност беше той. От него стана ясно, че дейността на всички 14 ловно-рибарски дружинки  (с общо 465 членове) е активна и разнообразна. На територията на общината има многообразие от видове дивеч. Много е свършено, но остават и проблеми, решенията на които се конкретизира в хода на изказванията.

IMGP1019Д. Драгоманов припомни,че през 2015 година без съмнение най-значимото събитие е била проведената в периода 22-25 април в България Генерална асамблея на Международния съвет по лов и опазване на дивеча с участието на 235 делегати от 37 страни. Като второ по мащаб събитие той посочи проведеното на 11 юни 2015 г. национално шествие-митинг до площад „Александър Невски” под мотото „За  европейско  бъдеще  на ловното  движение в България”. Това събитие даде своето отражение  в  цялостната дейност  на ловно–рибарските  сдружения  върху  промените на  ловното законодателство, бе категоричен той. А като трето по значение съюзно-организационно събитие Д. Драгоманов спомена отново извършената от страна на Националната организация и нейните структури широко мащабна работа за изготвянето на предложения за промени  на ЗЛОД.

IMGP0999По следващите точки от дневния ред бяха представени: отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2015 г.; финансовият план и бюджетът за 2016 година.

След множество изказвания и дискусии представените материали по първите три  точки от дневния ред бяха приети.

По четвърта точка – избор на представител на Сдружението за общото събрание на НЛРС-СРЛБ, единодушно бе избран председателят на ЛРС „Странджа” – Болярово Христо Христов.

IMGP1009В разискванията по точка „разни” отношение взеха Стоян Станков, Димитър Панайотов и др.

Г-н Сотиров благодари на всички делегати за това,че са най-голямото и най-организираното сдружение на територията и им пожела да продължават в същия дух.

В края на отчетното събрание председателят на събранието – Ончо Ончев и щатният ръководител на сдружението Димитър Драгоманов пожелаха здраве и наслука – на всички присъстващи и на останалите членове в дружинките.

 

 

About the Author :