Общо събрание на клубовете на БМЧК-Ямбол

STOОбщо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол се проведе на 11 януари 2019 г. в залата на БЧК – Ямбол, участваха делегати от петте общини – Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа и  Ямбол. Гости на събранието бяха: Стойчо Стойчев – зам.-председател на НС на БЧК; Иванка Георгиева – член на Областен съвет на БЧК – Ямбол; инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии. Събранието бе отчетно-изборно, за по – деловото му протичане  бяха избрани три комисии – ;андатна комисия, комисия по предложенията и комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Стели Джамбазова, член на Изпълнителен съвет на БМЧК и делегат на събранието.

STОтчетът на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчетът се прие с мнозинство от делегатите. След доклада гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.

По време на втората сесия на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол – Борислава Чорбаджийска. За заместник-областни координатори на БМЧК- Ямбол бяха избрани – Анелия Петрова и Ренета Атанасова. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха календарен план за дейността на организацията за 2019г., както и насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

 

 

 

About the Author :

Leave a reply