Общо събрание на Асоциация „Общински гори”

kmeta_HristovНа 10 април 2014 година Асоциация „Общински гори” проведе своето Седмо Общо събрание в хотелски комплекс „Калиста” – Старозагорски минерални бани. На събранието присъства заместник-министъра Валентина Маринова. Представители на община Болярово бяха общинският кмет Христо Христов и инж. Георги Чакъров (лесовъд).

На събранието се прие отчет за дейността на Управителния и на Контролния съвет на Асоциацията през 2013 г., работен план и бюджет за 2014 г.

В програмата на Седмото общо събрание  бе отбелязана Седмицата на гората. Проведена бе дискусия на тема „Насърчаване на устойчивото управление на горите на общините за ефективното им опазване и използване на горските ресурси“, като презентация по темата направи д-р инж. Ценко Ценов – началник на отдел в Изпълнителната агенция по горите. С участието на д-р инж. Валентина Маринова – заместник-министър на земеделието и храните, и на инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ, бяха  засадени декоративни дървета в двора на хотел „Калиста“, където се проведе дискусията. Обсъден бе широк кръг от актуални проблеми, които общините срещат при управлението на горските територии.

Заместник-министър д-р инж. Валентина Маринова и изпълнителният директор на АОГ инж. Тихомир Томанов подтвърдиха готовността за продължаване на сътрудничеството между Министерството на земеделието и храните и  Асоциация „Общински гори” за по-доброто управление и опазване на горите, регламентирано и с Меморандума  за сътрудничество между двете институции.

About the Author :