Общи събрания на дружествата на БЧК

btyВ съответствие с Устава на Български Червен кръст и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, от 25 октомври 2017г. е в ход отчетната кампания на дружествата на Български Червен кръст – Ямбол, функциониращи на територията на общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово.

Съгласно дневния ред на всяко Общо събрание делегатите, приемат отчет за дейността на дружествата през 2017г. и план за работа през 2018г.

Общите събрания на БЧК на дружествено ниво от петте общини на област Ямбол се провеждат при много добра организация, като във всяко от тях вземат участие и представители на съответните Общински ръководства на БЧК, служители от Секретариата на Областния съвет и партньори.

                                                                                                                                                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :