Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ с нови дейности и намален състав

Ямбол, 25.06.2020

С нови дейности беше натоварено общинското предприятие „Комунални и обредни дейности“ на днешната сесия на Общински съвет – Ямбол. Общинските съветници приеха предприятието да поддържа и ремонтира улични и тротоарни настилки, да модернизира и реконструира улици, тротоари, площади и паркинги, да полага асфалт, да извършва дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация. В областта на чистотата новите дейности са – ръчно почистване на обществени територии при необходимост и по сигнал на граждани, автометене с машина на пътно платно, миене с автоцистерна на улични платна и тротоари, събиране на отпадъци от локални замърсявания, ликвидиране на незаконни сметища, извозване на отпадъци след ремонтни дейности и извършване на услуги със специализиран автомобил контейнеровоз за извозване на строителни и битови отпадъци.

Новите дейности ще дадат възможност на общината да реагира по-оперативно при нужда от спешни и аварийни ремонти и благоустройствени дейности и за подобряване на чистотата и ликвидиране на микросметища.

На предприятието се предоставят два товарни автомобила и една цистерна от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ и един специализиран автомобил за снетопочистване, който е закупен с дарение от „Сакарела“ ООД за 16 200 лв.

На самото заседание кметът обясни, че има закупена не с общински средства машина за рециклиране на асфалт, която с добавка на битомна смес преработва асфалта и го прави подходящ за кърпежи.

Отделно с гласуваната актуализация на бюджета на общината се предвиждат закупуване на самосвал до 10 т за 40 000 лв., валяк – челен товарач за 20 000 лв. и трактор – челен товарач за 70 000 лв.

Гласуваните промени, свързани с ОП „Комунални и обредни дейности“ включват и намаление на числения състав на персонала от 45 на 39 щата.

Новата структура включва директор, 3 щата в звено „Административно-счетоводни дейности“, 5 щата в звено „“Квартални клубове“, 8 щата в звено „Обредни дейности“, 3 щата в звено „Чистота“, 8 щата в звено „Жилищни и нежилищни имоти“ и 11 щата в звено „Пътна сигнализация, автотранспорт и механизация“.

Общинските съветници не приеха предложението на Калоян Калиманов да остане изискването за висше образование на директора на предприятието и гласуваха точката да отпадне от правилника.

По време на дебатите кметът Валентин Ревански заяви, че предпочита да работи с хора, на които има доверие, а не както се е получило в събота и неделя бившият вече директор на това общинско предприятие да не му вдига телефона. „Има спешни задачи, които касаят комфорта на гражданите, затова предпочитам да работя с хора, на които мога да разчитам“, коментира още той.

Промените и допълненията в правилника на общинското предприятие влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет, се посочва изрично в решенията.

About the Author :

Leave a reply