Общинското звено „БКС” в община “Тунджа” се превърна в полезен помощник на всички села

ch 1Създаденото преди две години към общината звено „Благоустройство и комунално стопанство” доказа своята полезност и се утвърди като истински корпус за бързо реагиране при нужда от спешни и аварийни ремонти и всякакви благоустройствени дейности. То отговори на нарасналата нужда по селата, след като в тях вече не могат да се назначават работници по социални програми, но доказа, че върши още по-добра работа, защото в него работят специалисти.

Първоначално при създаването му през април 2015 г. в него работеха 5 души, през 2016 г. съставът му беше увеличен на 7 души и се подобри техническото му оборудване, за да могат работещите в него да извършват разнообразен вид дейности. През 2017 г. в него работят 10 служители – осем души работници, един шофьор на камион и един ръководител, като звеното обслужва територията на община „Тунджа“, в рамките на 44-те населени места. Идеята е да се сформират две групи, които ще обслужват цялата територия на общината, разделена на 4 района, като всяка група ще обслужва по два района.

ch2Звеното разполага с два нови багера „Джей Си Би”, 3 по-стари багера, един трактор, прикачен инвентар – дробилка, шредер и мулчер, товарен самосвал и кран до 12 т и седемместен самосвал до 3,5 т. Освен това звеното е оборудвано с моторни триони, моторни коси, моторна пръскачка, бетонобъркачка, заваръчен агрегат, ъглошлайф, генератор и др.

От началото на тази година до момента звеното е извършило основно почистване на гробищни паркове, нарязване на дърва за огрев, зареждане с екобрикети на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, опесъчаване на улици със заледени участъци, ремонт на пътни знаци, оформяне на корони на дървета и сглобяване на павилиони за „Кукерландия”.

До 15.03.2017 г. работната група е извършвала ремонтни дейности в 11 населени места.

Предстои почистване на гробищни паркове в още 13 населени места, почистване на язовирните стени на общински язовири и строително монтажни дейности по отделни населени места, както и  поддържане чистотата на обществените пространства на територията на цялата община – улици, площади, паркове и градини и други обществени площи; почистване на тротоари, дерета, извършване на ремонт на ревизионни шахти, ремонт и поставяне на пътни знаци и почистване на опасни дървета на територията на детски градини, читалища и кметства.

Извън ремонтните дейности при възможност с техниката звеното извършва и допълнителни услуги, а приходите от тях влизат в бюджета, което е още една полза от неговата работа.

Ако звеното бъде преобразувано в общинско предприятие, както иска кметският екип, то ще може да увеличи състава си и към него дори да премине и сметосъбирането, но за това се изисква одобрение от Общински съвет.

About the Author :

Leave a reply