Общински съвет – Ямбол реши да продаде имот от 31,6 дка на „Баумит България”

DSC08153Ямболските общински съветници решиха единодушно да продадат общински имот от 31,612 дка на „Баумит България” за 329 050 лв. без ДДС. Фирмата е част от австрийския строителен концерн Schmid Industrie Holding и планира да изгради в Ямбол втората си инсталация за производство на сухи строителни смеси, за да може да бъде покрита по-голяма част от  територията на страната. Имотът е с административен адрес „Обходен път запад” № 47.

„Баумит България” притежава сертификат за инвестиция клас А и има право според Закона за насърчаване на инвестициите да закупи имота по пазарна оценка без провеждането на търг.

Двама независими оценители са направили оценки на имота за 335 000 лв. и за 323 100 лв. и средноаритметичната им стойност е 329 050 лв. без ДДС.  Данъчната оценка на имота  е 321 494 лв.

Инвестиционният проект предвижда инвестиции на стойност над 15 млн. лв. и разкриването на 22 нови работни места в Ямбол.

В този мандат това е първото подобно предложение, което правя пред Общинския съвет, за сериозна инвестиция от външен инвеститор, който иска да изгради производствена мощност в промишлената зона на града, обясни ямболският кмет предложението си на сесията на Общински съвет, която се проведе днес – 27 октомври.

Георги Славов съобщи още, че само през този месец фирма „Миролио” е закупила „достатъчно  сериозен терен”, съседен на нейния, за да си разшири своята дейност. Фирма „Тагара” е закупила също терен, за да си разшири своите мощности, а преди това и други местни фирми, развиващи дейност в Ямбол,  са си закупили терени и да се развиват. Това според него е показател за добрия бизнес климат в града, създаден от администрацията и от Общинския съвет.

About the Author :