Общински съвет – Ямбол прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2021 – 2022 г., съветниците одобриха поемането на нисколихвен заем

Ямбол, 31.05.2021 г.

Общинските съветници в Ямбол приеха Общинска програма за закрила на детето през 2021 година, която се гласува всяка година и е разработена от Комисия за детето.

Съветниците приеха и на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2021 – 2022 г.

 

Те гласуваха и промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021 г. чрез компенсирана промяна по бюджета на второстепенните разпоредители.

Тя касае закупуване на автомобил за Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на стойност 15 000 лева, на преносима инсталация за почистване и промиване с вода на дъждоприемни шахти за отводняване от дъждовна вода по улиците на града на стойност 7 440 лева за Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности”, поливна машина с високонапорна помпа за вода за Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт” на стойност 16 050 лева, изграждане на система за контрол на достьп в плувен басейн при Езикова гимнация „Васил Карагьозов“ за 3 700 лева. Средствата за системата ще бьдат осигурени от бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”.

Общински съвет – Ямбол прие предложението за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за регионите София и Южна България.

Дружество по Закона за задълженията и договорите „Фонд за устойчиви градове“ предлага нисколихвено  финансиране на проекти, съгласно приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Проектите, които ще бъдат финансирани по описаната схема за финансиране, са:

 1. Проект “Основен ремонт / реконструкция на ЦГЧ-2″ включва: ул.”Търговска” – от ул.”Богомил” и ул.”Срем” до ул.”Гр. Игнатиев”-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;
 2. Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ – 400 000 лева.
 3. Проект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул.“Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор
 4. Проект „Извършване на строително-монтажни работи (СМР): СМР 6 – Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

Проектите са насочени към повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни, чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие, подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Общата стойност на проектите: 7 861 310 лева с ДДС,  дългосрочният заем е в същия размер.

About the Author :

4 Comments to “Общински съвет – Ямбол прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол за 2021 – 2022 г., съветниците одобриха поемането на нисколихвен заем”
 • джон голт
  May 31, 2021 - Reply

  Кога най-сетне ще се приведе във приличен вид улица Индже Войвода , кога ще се разкарат колите паркирали хаотично там . Кога най-сетне ще има велоалеи в града ? Кога ще се ремонтира улица Ямболен от ХЕ до кръстовището на околов. път улицата е достойна за Бейрут ? Хубаво е да се оправя Ормана и Гребната , но сложете барем една табела за да се знае как да се стигне също така пътя за Ормана има огромни дупки закърпете ги . Кога ще започне да се привличат инвестиции в града ? Само с китки и райграс не става

 • мую
  May 31, 2021 - Reply

  улицата водеща до жп гарата е в брутално състояние и тя трябваше да бъде включена в този кредит …. паркинга пред гарата е пълен хаос ….. надлеза над жп линията също е плачевен там може да излетиш имаше проект от НКЖИ какво стана ?

 • TOTO
  May 31, 2021 - Reply

  За много неща сте прави,но за инвестициите не сте. Нима не са инвестиции хипермаркет,,Парк ЯМБОЛ,, , огромната нова фабрика на ,,Мебели Виденов,, ,Новата болница и много други малки и по-големи неща в областта на благоустройството( предстоят ремонт на Военният музей,Историческият музей,Градската художествена галерия,,Жорж Папазов,, ,първи етап на улица ,,Търговска,, младежки дом ,,Георги Братанов и т. н.) ,множество складове и производствени бази,благоустройство на градска инфраструктура( улици,паркинги,водопроводи,детски и спортни кътове и много други). Нима не виждате? Ами реката,жилищни сгради. Усвояваме милиони левове в ЯМБОЛ и околността. Просто трябва да обиколите и да видите тези факти. Това е.

 • пурко
  May 31, 2021 - Reply

  сегааа внимателно следете кои фирми ще спечелят ремонтите и дали конкурсите ще са прозрачни , защото според мен при честни процедури може и КСС да са по-ниски т.е. да се спестят пари от заема …. Следете коя е фирма Гео Кри и какво ще спечели … Да видим колко е прозрачно управлението на Ревански и колко са честни подчинените му .

Leave a reply