Общински съвет – Ямбол отказа провеждането на местен референдум за 5 G технологията

Ямбол, 17.02.2021 г.

Общински съвет – Ямбол отказа провеждането на местен референдум за налагане на 2-годишен мораториум на изграждане и експлоатация на телекомуникационно оборудване от стандарт 5 G.

С тайно гласуване 21 съветници се обявиха „за“ отказа, 10 бяха „против“, двама се въздържаха, една бюлетина беше невалидна.

Решението за отказ беше предложено въз основа на становище на ПК «Законност, обществен ред и противодействие на корупцията». Тя приема, че  въпросът за провеждането на референдума се регламентира в Закона за електронните съобщения и в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и е от компетентността на органите, посочени в тях и затова отказва провеждането на местен референдум с такъв въпрос като незаконосъобразен.

Становището на кмета на Ямбол е, че не е в правомощията на Общински съвет да налага мораториум върху изграждането на определени съоръжения на територията на общината, а ако те представляват опасност за живота и здравето на хората това следвало да се реши на национално ниво чрез законодателна инициатива.

Като вносител Катя Георгиева се аргументира, че към тях са се обърнали млади хора, създали местна инициативна група и инициативен комитет, които искат да се проведе местен референдум за налагане на двугодишен мораториум на изграждане и експлоатация на телекомуникационно оборудване от стандарт 5 G, докато се изяснят вредите върху здравето на хората.

Тя се аргументира, че за тях като съветници е важно хората на града да бъдат питани и чути. (Цялата й позиция може да прочетете тук).

Председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, който е сред вносителите на предложението за провеждане на референдум, се мотивира защо е за налагане на временен мораториум на 5 G технологията. Той обясни, че основното приложение на 5 G технологията е за индустриалните превози и транспортни услуги и според него въпросът е има ли нужда да се бърза в България за такава технология, за която останалата инфраструктура не е подготвена. Той подчерта, че интернетът у нас е бърз, оптичната мрежа е прекрасна и всички, които имат нужда от статичен интернет на индустриално ниво го получават. На този етап никой няма да пусне автоматизирано управлявани товарни автомобили, защото нямаме нужните пътища за тях. Единственото, за което ще служи, е за реклами на мобилните оператори и за удоволствие на тинейджърите, които ще могат да си засичат скоростта на телефоните, изрази позиция Антон Шиков. Той обясни, че е за такъв референдум, но за провеждането му на национално ниво. И обясни, че адв. Минчо Спасов е изразил позиция, че ако една-пета от общинските съвети в страната изразят позиция, че искат провеждането на референдум на тази тема Народното събрание ще трябва да го проведе.

Антон Шиков заяви, че през март ще предложи такова решение за гласуване на Общински съвет – Ямбол, но на тази сесия решението е провеждането на местен референдум касае законосъобразността и затова предложението за решение е за отказ.

В бързането да приключат извънредната сесия съветниците не дадоха думата на председателката на инициативния комитет Диана Димитрова – Кацарова, която присъстваше в залата.

About the Author :

Leave a reply