Общински съвет-Ямбол гласува закупуването на Брънековата къща

Ямбол, 24.06.2021 г.

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Валентин Ревански за закупуването на Брънековата къща от наследниците на Петър Брънеков за 130 000 лева. Сградата е построена в началото на миналия век , тя е недвижима културна ценност на Ямбол и е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория „местно значение“.

Повече от 15 години къщата е изоставена от собствениците си. Община Ямбол е предприемала неколкократно действия, с които законово да ги задължи да я поправят, включително и при условията на чл. 72 от Закона за културното наследство.

Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна част от историята му. Една от функциите на общината е  да  създаде условия за опазване и закрила на културното наследство и да гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности.

Ако сградата не бъде  укрепена  и реставрирана,  има  опасност тя да се срути в  близките години. Другата възможност е Община Ямбол да я придобие, реставрира и да ѝ вдъхне нов живот.

В  тази  връзка  е  изпратено  писмо  до  собствениците  Любен Брънеков  и Събина Брънекова-Милин с предложение да бъде закупен имота, който е със сантиментална стойност за гражданите на Ямбол. Постъпил е отговор в Общинска администрация, че те приемат предложението за закупуване на имота на цена от 130 000 лв.

Важно е да се отбележи, че преди предложението да бъде внесено кметът на Ямбол проведе разговор с представители на Националния институт за недвижимо културно наследство. Тяхното становище беше, че Община Ямбол трябва да се възползва от тази възможност за закупуване на емблематичната сграда и тя отново да бъде върната на Ямбол.

Освен това беше организирано допитване чрез официалната фейсбук страница на Община Ямбол. В него се включиха 7000 души, от които 92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота.

Общинският съвет гласува за откриването на нова конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД. На първия конкурс нямаше допуснати кандидати, които отговарят на изискванията.

Съветниците в Ямбол приеха Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” – бюджетна дейност към Община Ямбол.

About the Author :

4 Comments to “Общински съвет-Ямбол гласува закупуването на Брънековата къща”
 • пурко
  June 25, 2021 - Reply

  как се определи цената от 130 хил.лв – кой я определил ? Това е злоупотреба с парите на ямболии странно е че всички политически сили мълчат – ГЕРБ , БСП …. Ревнски прекали това е изцяло в угода на собствениците не направили нищо десетилетие даже 1 лв не са пръснали по къщата …. Мирише на злоупотреба

 • баба от село
  June 28, 2021 - Reply

  Има ли конструктивно становище за сградата? Да не се окаже, че е неспасяема, и това да е причина наследниците да са вдигнали ръце! Сами по себе си 130 хил. лв. не са кой знае какво, но са публични средства и има риск да отидат за 185 кв.м земя и отделно още разходи за събаряне – на какво отгоре!? Реставрация на подобна паянтова конструкция е огромен финансов лукс, на фона на нерадостната ни картинка …

 • Муню
  June 28, 2021 - Reply

  областния да го връща това решение щото не е читаво и ревански ши трява да си го влачи като трън години

 • бай ставри
  June 28, 2021 - Reply

  кмета ни онемя ли ? Какво става в ремонта зала Диана с ремонта на улица Златен Рог , …… улиците на града приличат на бойно поле , щеше да прави велоалеи , ремонта на Търговска … Кмета на Ямбол няма ли брифинги поне веднъж седмично като нормален управленец .

Leave a reply