Общински съвет „Тунджа“ гласува закупуване на помпи за питейна вода за подобряване на водоподаването

“Тунджа”, 27.07.2021 г.

Общински съвет „Тунджа“ одобри закупуването на две помпи за питейна вода, заради нарастващите случаи на аварии по водопроводната мрежа в населените места на общината.

Предложението беше внесено от кмета Георги Георгиев по спешност на днешната сесия, защото вчера половината от село Гълъбинци беше без вода заради авария на една от помпите и тя е изпратена за ремонт. Едната от помпите ще бъде монтирана в селото, а другата ще бъде резерва.

Подобни случаи зачестяват и в други населени места, затова общината поиска от ВиК – Ямбол да уточни колко помпи ще са необходими, за да не стои населението в селата без водоподаване.

При поискване от страна на водоснабдителното дружество общината с предимство осигурява техника, за да бъдат отстранени авариите възможно най-бързо.

Общинските съветници одобриха и безлихвен заем в размер на 100 000 лв. за разплащане по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19 в община „Тунджа“, по който се осигурява топла храна на 700 души в общината.

Актуализиран беше и планът за действие на общинските концесии в община „Тунджа“, за да бъдат изключени 22 язовира, които са с минимален водосбор, а отдаването им по реда на Закона за концесиите е нецелесъобразно, заради изискващите се големи инвестиционни разходи.

Приети бяха и програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и дългосрочна програма за енергийна ефективност на община „Тунджа“ за периода 2021 – 2031 г.

Общинските съветници приеха единодушно предложените решения по всички 27 точки от дневния ред и отпуснаха девет еднократни помощи на нуждаещи се общо за 1200 лв.

About the Author :

2 Comments to “Общински съвет „Тунджа“ гласува закупуване на помпи за питейна вода за подобряване на водоподаването”
  • +
    July 28, 2021 - Reply

    Маникенът Гошо да спре да лъже и манипулира невежите , неграмотни и без това бедни селски хорица! Защо ще тегли заем, след като казва, че общината е на печалба?Или ще си ги раздаде на свои хора да си въртят тези 100 000лв. за свои нужди?И след това с това ще покаже недействителни, надути фактури за уж изразходваните средства по заема.Простите хорица ще се радват на лучената супа, а той на усвоените (откраднати) 100 000 лв. Безсрамници, спрете със схемите за крадене, алчността дано ви задави!Приятен обяд, приятно крадене в схемите!

  • delnik1
    July 30, 2021 - Reply

    Не сте разбрали смисъла на написаното, той не тегли заем, а общината дава безлихвен заем от собствени средства по проекта, за да може да се разплатят дейностите, а след това като бъдат получени европейските пари, ще бъдат върнати на общината.

Leave a reply